BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

QUẢN LÝ BẰNG PHÁP LUẬT – MỘT RÀO CẢN TƯ DUY

NGUYỄN ĐỨC LAM Quả thật, nếu so “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” với tình trạng quản lý bằng mệnh lệnh hành chính như những năm kinh tế bao cấp thì đây là bước tiến lớn của thời kinh tế thị trường. Thế nhưng, câu hỏi quan trọng và không kém phần […]

ÁN LỆ Ở ÚC: LỊCH SỬ, KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ THỰC HIỆN

NGUYỄN ĐỨC LAM Ở Úc, án lệ được coi là “dấu hiệu tinh tú của thông luật”[1]; “nền tảng của một hệ thống tư pháp thông luật”[2]. Cũng như các nước khác thuộc hệ thống thông luật – Common Law- (Anh, Mỹ, Canada, New Zealand …), án lệ là nguồn chủ yếu và quan trọng, […]

QUẢN LÝ BẰNG PHÁP LUẬT NHƯ THẾ NÀO?

 NGUYỄN ĐỨC LAM Ở đời “lạt mềm buộc chặt”. Tưởng chừng như nghịch lý, nhưng pháp luật- thường được hình dung là nghiêm minh, cứng rắn- cũng không phải là ngoại lệ. Quản lý bằng pháp luật, cũng như quản lý nói chung, không phải là buộc diều vào cây sào tre, mà hãy như […]

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG PHILIPPINES VỚI THẨM QUYỀN VỀ CẤP PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NGUYỄN ĐỨC LAM Chính quyền địa phương Philippines hoạt động theo quy định của Hiến pháp 1987 và Bộ luật chính quyền địa phương 1991.Trong đó, chính quyền địa phương được thu thuế như thuế tài sản, thuế kinh doanh, phí, cấp phép kinh doanh đối với các doanh nghiệp chưa hoạt động và cấp […]

CÁC BƯỚC LÀM LUẬT: Ở NGƯỜI VÀ Ở TA

NGUYỄN ĐỨC LAM (Bài viết cho Hội thảo của Viện Chính sách pháp luật và phát triển về quy trình lập pháp, 2007, do đó một số bình luận liên quan đến các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũ cần được đối chiếu với các quy định mới […]

QUYỀN TƯ PHÁP TRONG CÁC CHÍNH THỂ HIỆN ĐẠI

BÙI NGỌC SƠN – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Trong khoa học từ trước đến nay, sự phân biệt cụ thể các mô hình chính thể chủ yếu dựa vào quan hệ giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp mà ít thấy vai trò của quyền tư pháp. Người ta […]

“HOUSE” HAY “HOME”: TẦM MINH TRIẾT CỦA PHÁP LUẬT

NGUYỄN ĐỨC LAM Hai từ “house” và “home” trong tiếng Anh đều nghĩa là nhà. Nhưng khi xử một vụ kiện, mô tả về sự việc ngôi nhà bị cháy, Toà phúc thẩm ở Anh đã dùng từ “house”, có thể dịch là ngôi nhà. Còn khi nói về mối liên hệ giữa bà chủ […]

CÁ NHÂN – CHỦ THỂ CỦA LUẬT QUỐC TẾ?

 NGUYỄN ĐỨC LAM Từ khi mới xuất hiện đến nay chức năng chính của Luật quốc tế là điều chỉnh các mối quan hệ giữa các nhà nước với nhau, bởi vậy chủ thể chính của luật quốc tế trong lịch sử phát triển của nó là các quốc gia. Nhưng từ những năm 20 […]

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN BẢO HIẾN CÁC NƯỚC

NGUYỄN ĐỨC LAM Như đã biết, các cơ quan bảo hiến (toà án hiến pháp, hội đồng bảo hiến, toà án tối cao…) được lập ra nhằm tạo nên cơ chế bảo vệ hiến pháp. Để làm được điều này, ngoài các yếu tố về mặt tổ chức, cơ cấu thành phần, các cơ quan […]

TIẾP NHẬN PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI: NHÌN TỪ VÍ DỤ LUẬT CÔNG TY CỦA NHẬT VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

NGUYỄN ĐỨC LAM Ngược với quan điểm phủ nhận hoàn toàn, bài viết nghiêng về những ý kiến cho rằng, có thể tiếp nhận pháp luật nước ngoài. Để chứng minh, bài viết sẽ phân tích quá trình tiếp nhận pháp luật nước ngoài trong luật công ty của Việt Nam và so sánh với […]

CƠ QUAN BẢO HIẾN Ở CÁC NƯỚC

NGUYỄN ĐỨC LAM Hiến pháp như đạo luật cơ bản, đạo luật tối cao của mỗi quốc gia đòi hỏi sự bảo vệ đặc biệt về mặt pháp lý nhằm bảo đảm sự tuân thủ hiến pháp, ngăn ngừa sự vi phạm hiến pháp của công dân và tổ chức cũng như của các cơ […]

ĐIỀU TRẦN TẠI ỦY BAN: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM

NGUYỄN ĐỨC LAM I- MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, trên đường chuẩn bị tiến tới chuyên nghiệp, Quốc hội đã có những bước đổi mới, trong đó có đổi mới trong quy trình lập pháp. Nằm trong tiến trình chung đó, một số giải pháp đã được thực hiện nhằm nâng cao vai trò […]

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VÀ NĂNG LỰC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

NGUYỄN ĐỨC LAM Một vị đại biểu quốc hội (ĐBQH) kể lại, Quôc hội (QH) khoá XI đã từng phải bàn luận rất nhiều, rất căng thẳng về phương án đập Sơn La cao hay thấp trước khi quyết. Bản thân ông cũng rẩt băn khoăn trước tầm quan trọng của vấn đề. Trước khi […]

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG QUI TRÌNH LẬP PHÁP Ở CÁC NƯỚC

THS. NGUYỄN ĐỨC LAM Chính sách công là chuỗi những hoạt động mà chính quyền chọn làm hay không làm với tính toán và chủ đích rõ ràng, có tác động đến người dân[1]. Hoạt động của chính quyền có cái nằm trong chuỗi, có cái đơn lẻ, nhưng cái đơn lẻ vẫn gắn với […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: