BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC PHÍ LI-XĂNG TRONG CÁC GIAO DỊCH CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 HOÀNG LAN PHƯƠNG – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng nhãn hiệu) đang là phương thức được sử dụng rộng rãi bởi hiệu quả kinh tế của nó. Khác chuyển quyền sử dụng các tài sản […]

MỘT SỐ BẤT CẬP TRONG BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM

NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Phó Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ Ở các nước phát triển, cơ chế pháp lý bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng (NHNT) liên tục được củng cố và phát triển do nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như vai trò của NHNT trong hệ […]

PHÁP LUẬT VỀ HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NHẬP KHẨU SONG SONG Ở MỘT SỐ NƯỚC THUỘC HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật Dân sự – Trường ĐH Luật Hà Nội 1. Khái quát chung về hết quyền SHTT và nhập khẩu song song Hết quyền SHTT (SHTT) là khái niệm bắt nguồn từ thuyết hết quyền.[1] Thuyết này xác định giới hạn cho quyền SHTT mang tính độc quyền và […]

XÁC ĐỊNH HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH VÀ HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật Dân sự – Trường Đ.H Luật Hà Nội 1. Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam[1] Nhằm bù đắp cho những nỗ […]

INTELLECTUAL PROPERTY EDUCATION – JAPAN’S EXPERIENCES FOR VIETNAM

LL.M . NGUYEN NHU QUYNH*- Hanoi Law University, Vietnam Today, Vietnam has paid a special attention to intellectual property education (IPE). Our nation has exercised the first steps in fostering IPE. IPE, therefore, is still a new area for the Vietnam’s Government policy-makers and academic institutions and we faces many difficulties in the process of […]

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO THỦ TỤC TỐ TỤNG DÂN SỰ

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật Dân sự – Trường Đ.H Luật Hà nội Cùng với tầm quan trọng ngày càng tăng của sở hữu trí tuệ, các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tranh chấp sở hữu trí tuệ là một loại tranh chấp […]

VĂN BẢN, TÀI LIỆU VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ BẰNG TIẾNG ANH

VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ DÂN SỰ CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI     1 THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA     2 THE CIVIL CODE OF FRANCE     3 THE CIVIL CODE OF THE PHILIPPINES     4 THE CIVIL CODE OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN     […]

NHỮNG BẤT CẬP VÀ PHƯƠNG THỨC HOÀN THIỆN CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật Dân sự– Trường Đại học Luật Hà Nội 1. Mở đầu Bên cạnh tài sản hữu hình, tài sản vô hình (trong đó bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ)[1] cũng khẳng định vai trò thiết yếu của nó đối với không chỉ các nhà sản xuất, […]

SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA CÁC QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật dân sự – Trường Đại học Luật Hà nội 1. Khái quát chung Sự hội nhập quốc tế làm cho các quốc gia xích lại gần nhau hơn về mọi lĩnh vực, trong đó có pháp luật. Tiến trình hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải hài […]

BẦN VỀ THUẬT NGỮ "NHÃN HIỆU HÀNG HÓA" VÀ "THƯƠNG HIỆU"

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật dân sự – ĐHL Hà Nội Ở nước ta, đã từ lâu, thuật ngữ “nhãn hiệu hàng hoá” vẫn được sử dụng nhằm mục đích phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần […]

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM” Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA LUẬT DÂN SỰ Bộ môn Luật Dân sự HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM” Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007 DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC 1. TS. Trần Thị Huệ. Quyền […]

THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH –  Khoa Luật dân sự – Trường Đại học Luật Hà Nội I. Quy định pháp luật hiện hành về thực thi quyền tác giả 1. Các công ước quốc tế về thực thi quyền tác giả Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng như tổ chức thương […]

THỰC THI QUYỀN TÁC GIẢ

THS. NGUYỄN NHƯ QUỲNH – Khoa Luật dân sự – Trường Đại học Luật Hà Nội I. Quy định pháp luật hiện hành về thực thi quyền tác giả 1. Các công ước quốc tế về thực thi quyền tác giả Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng như tổ chức thương […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: