Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

PHÁP QUYỀN HAY PHÁP TRỊ

 NGUYỄN SỸ DŨNG Nếu chúng ta quan niệm pháp quyền là “rule of law” và pháp trị là “rule by law”, thì pháp quyền là sự cai trị của pháp luật và pháp trị là sự cai trị bằng pháp luật. Pháp quyền là sáng tạo của người Anh, bắt nguồn từ Đại hiến chương […]

Advertisements

MỘT DỰ LUẬT NHIỀU KỲ VỌNG

HỒNG PHÚC Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin vừa được Bộ Tư pháp trình Chính phủ và đang thu thập ý kiến từ các cơ quan, tổ chức. Dự luật này ra đời nhằm thực thi quyền hiến định “được thông tin” của người dân, “bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cá […]

PHÁP LUẬT VÌ CUỘC SỐNG

TS. NGUYỄN SỸ DŨNG Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới xảy ra do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân quan trọng là các thiết chế tài chính, ngân hàng đã không bị giám sát chặt chẽ. Theo phản ứng tự nhiên, sắp tới hầu hết các quốc […]

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC VỚI NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA PHÁP QUYỀN

TS. NGUYỄN SỸ DŨNG – LÊ HÀ VŨ “Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo” là hình ảnh mà vị vua anh minh Lê Thánh Tông dùng để minh oan và truy tặng cho người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi trong vụ án Lệ Chi viên. Sử liệu này có lẽ đã làm không […]

VAI TRÒ LẬP PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ?

TS. NGUYỄN SỸ DŨNG Ở nước ta, trên dưới 95% các văn bản pháp luật là do Chính phủ soạn thảo và trình Quốc hội thông qua. Ở nhiều nước trên thế giới tỷ lệ này còn cao hơn nữa- thường lên đến 97-98%. Như vậy, nghịch lý lớn nhất của chuyện làm luật là […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật :)
%d bloggers like this: