Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

VỀ QUYỀN PHOTOCOPY TÁC PHẨM TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

THS. NGUYỄN NGỌC LÂM – Đại học Luật TP. HCM THS. LÊ THỊ NAM GIANG – Đại học Luật TP. HCM TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – Đại học Luật TP. HCM 1. Đặt vấn đề Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung, pháp luật quyền […]

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: