Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn

THANH TOÁN BẰNG VÀNG THEO HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

NGUYỄN TRUNG LẬP Ngày nay, việc sử dụng vàng để thanh toán trong các giao dịch mua, bán diễn ra hết sức phổ biến. Tuy nhiên, giá vàng trên thị trường thường xuyên biến động nên việc sử dụng vàng trong thanh toán gặp rất nhiều rủi ro, nhất là các hợp đồng dài hạn. […]

VAY VỐN THEO HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT

THS. NGUYỄN TRUNG LẬP – ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐÀ NẴNG Hợp đồng quyền chọn lãi suất là giao dịch quyền chọn lãi suất vay hoặc cho vay đối với các khoản vay hoặc cho vay dựa trên lãi suất tại ngày đáo hạn hợp đồng.Hiện nay, hoạt động cho vay vốn theo hợp đồng […]

MUA NỢ PHẢI THU VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠNH TOÁN

NGUYỄN TRUNG LẬP – Đại học Duy Tân Cùng với xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, đa dạng về loại hình và đa dạng về […]

HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠNH TOÁN

NGUYỄN TRUNG LẬP – ĐẠI HỌC DUY TÂN Để hạn chế rủi ro liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, nhất là các hợp đồng dài hạn thì việc sử dụng các công cụ tài chính là hết sức quan trọng. Với việc sử dụng các công cụ tài chính sẽ […]

VAY VỐN THEO HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN LÃI SUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN

Việt Nam đã gia nhập WTO. Thị trường tài chính sẽ phát triển rất mạnh. Điều đó sẽ mang lại cho các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính nhiều cơ hội vay và cho vay vốn. Bên cạnh đó, do sự biến động của lãi suất trên thị trường tài chính sẽ mang đến […]

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31 2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công […]

VAY VỐN THEO HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN: LÃI SUẤT VÀ PHƯƠNG THỨC HẠNH TOÁN

Việt Nam đã gia nhập WTO. Thị trường tài chính sẽ phát triển rất mạnh. Điều đó sẽ mang lại cho các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính nhiều cơ hội vay và cho vay vốn. Bên cạnh đó, do sự biến động của lãi suất trên thị trường tài chính sẽ mang đến […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT - Nhhai@thongtinphapluatdansu.edu.vn :)
%d bloggers like this: