BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

THÁCH THỨC CHO CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HÓA

GS. PHILIPPE MALAURIE – Đại học Paris-II (Panthéon-Assas), Cộng hòa Pháp Pháp điển hóa là một hiện tượng phức tạp gắn với nhiều hình thức khác nhau đã được tiến hành trong lịch sử tại nhiều quốc gia. Hiển nhiên là không có nhiều điểm chung giữa bộ luật của hoàng đế Justinian và các […]

NHỮNG VẤN ĐỀ BỊ BỎ QUÊN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ SỞ HỮU TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

PGS.TS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆN – Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Không thể phủ nhận những đóng góp của Bộ luật Dân sự năm (BLDS) 1995 và sau này là BLDS năm 2005 vào việc hoàn thiện khung pháp lý về tài sản, đặc biệt về phần […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: