BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)
Advertisements

PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA MỘT SỐ NƯỚC AIPO

PoKKin Cục Quản lý nhà- Bộ Xây dựng 1/ Cam-pu-chia: o Chỉ những cá nhân hoặc thể nhân có quốc tịch Khơ-me mới có quyền sở hữu đất đai. o Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với BĐS trên toàn quốc là: Bộ Quản lí đất đai, Quy […]

Advertisements

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, MÔ HÌNH VÀ GIẢI PHÁP

POKKIN – Cục Quản lý nhà- Bộ Xây dựng 1/ Tổ chức môi giới bất động sản trên thị trường BĐS: – Nhà môi giới thuộc nhóm cung cấp dịch vụ bất động sản (nhóm giúp chủ đầu tư có thể chuyển các ý tưởng của họ thành hiện thực công trình có giá trị […]

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN

 PoKKin – Cục Quản lý nhà, Bộ Xây dựng I. Khái niệm về bất động sản Việc phân loại tài sản thành “bất động sản” và “động sản” có nguồn gốc từ Luật cổ La Mã, theo đó bất động sản không chỉ là đất đai, của cải trong lòng đất mà còn là tất […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: