Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM – GIẢI PHÁP

GS.TSKH. VÕ ĐẠI LƯỢC – Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Việt Nam Từ thập kỷ 90 đến nay, Việt Nam đã thực sự bước vào thời kỳ phát triển trên nhiều mặt với những thành tựu nổi bật về tăng trưởng cao, về xoá đói giảm nghèo, […]

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: