Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

LẠM PHÁT- NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS. TRẦN HOÀNG NGÂN & THS. VÕ THỊ TUYẾT ANH 1. Bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng với tỷ lệ cao trên 7% trong hơn 20 năm qua (trong […]

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật:)
%d bloggers like this: