Search Results for “"VÕ TRÍ HẢO"”

RỦI RO PHÁP LÝ KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẠI TÒA ÁN – GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH

03/04/2017 LDS - Hợp đồng LTM - Hợp đồng thương mại SỬA ĐỔI BLDS 2005 Trách nhiệm dân sự TTDS - Quan điểm của Tòa án và về Tòa án 0

PGS.TS. VÕ TRÍ HẢO – Đại học Kinh tế TP.HCM 1. Dẫn nhập Khi quan sát mô hình và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy hai điểm khá bất thường: quy mô kinh doanh nhỏ[1]và “văn hóa bia rượu”, chi phí tiếp khách trong kinh doanh khá lớn [2].… Read more

Advertisements

LÝ THUYẾT CÔNG TY VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG VÀO CẢI CÁCH HIẾN PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

23/11/2016 Nhà nước và nền KTTT Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

TS. VÕ TRÍ HẢO – Khoa Luật, Đại học Kinh tế TPHCM 1. Từ quan niệm về nhà nước – công ty đến việc nghẫm lại chức năng hiến pháp Công ty cổ phần và nhà nước là hai thực thể nhân tạo, do con người lập ra, quay lại phục vụ con người. Nếu… Read more

ĐẶC TRƯNG CỦA MÔ HÌNH TÀI PHÁN HIẾN PHÁP ĐỨC

17/05/2009 Xã hội, nhà nước và pháp luật nước ngoài Xã hội, nhà nước và pháp luật Việt Nam 0

THS. VÕ TRÍ HẢO – GS. PhILIPS HUNIG – Freie Universitọt G – Berlin Tài phán hiến pháp tồn tại ở nhiều nước khác nhau, muôn màu muôn vẻ, nhưng đều có thể xếp vào hai nhóm mô hình: mô hình Hoa Kỳ và mô hình Đức – áo. Tòa án tối cao Liên bang… Read more

MÔ HÌNH TÀI PHÁN HIẾN PHÁP HOA KỲ

26/12/2008 Xã hội, nhà nước và pháp luật nước ngoài 0

VÕ TRÍ HẢO 1. Cơ sở của mô hình tài phán hiến pháp Hoa Kỳ Cơ sở hiến pháp – hai đường ranh giới cứng Hiến pháp Hoa Kỳ được sinh ra với chức năng là một bản văn giới hạn quyền lực nhà nước. Sự giới hạn này được xác định thông qua hai… Read more