Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

VỀ THỦ TỤC KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

VĨNH SƠN 1. Đặt vấn đề Quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Luật DN) đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp; bởi vì, trong giai đoạn hội nhập và đổi mới hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh […]

Advertisements

BÀN VỀ ÁP DỤNG THỜI HIỆU KHỞI KIỆN, THỜI HIỆU YÊU CẦU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 VÀ CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

  VĨNH SƠN Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Bộ luật dân sự năm 2015 có một số quy định về thời hiệu khởi kiện khác với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 và của Bộ luật […]

TRANH CHẤP SỞ HỮU CHUNG HỢP NHẤT CỦA VỢ CHỒNG: CHIA TÀI SẢN THEO NGUỒN GỐC, CÔNG SỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI TÀI SẢN LIÊN QUAN ĐẾN 20 TỜ VÉ SỐ ĐỘC ĐẮC!?

VĨNH SƠN – HỒNG TÚ Theo luật sư bảo vệ cho chị A., số tiền trúng số trên có được trong thời gian vợ chồng chung sống với nhau nên phải xem là tài sản chung và phải được chia đều. Tòa nói công sức đóng góp kẻ nhiều người ít cũng chưa thuyết phục. […]

TÍCH TỰ RUỘNG ĐẤT: HÃY BIẾN NÔNG DÂN THÀNH CỔ ĐÔNG

HUỲNH LỘC – VĨNH SƠN Nên lập các công ty nông nghiệp, trong đó nông dân là người góp đất, góp vốn, công sức và được ăn chia sòng phẳng. Tích tụ ruộng đất vào tay ai và nông dân sẽ giữ vai trò thế nào trong chủ trương này? Ý kiến dưới đây của […]

TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT: NHẤP NHỔM VÌ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT

HOÀNG VÂN Tích tụ ruộng đất nhằm tiến đến một nền sản xuất nông nghiệp với công nghệ hiện đại, quy mô lớn. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tích tụ được một diện tích đất đáng kể thì nông dân lại phải “đụng” đến một cái khó khác, ấy là thời hạn sử dụng […]

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: