Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

LEARNING WITH E-LECTURES: JUSTICE with Michael Sandel (Harvard University) – Thử nghiệm

Advertisements
Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: