Chuyên mục: 4. THỪA KẾ

MỘT SỐ Ý KIẾN XUNG QUANH VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO CHA MẸ ĐỂ LẠI

27/03/2017 4. THỪA KẾ Chủ thể LDS - Tình huống thực tiễn TTDS - Quan điểm của Tòa án và về Tòa án TTDS - Tình huống tố tụng 0

TS. NGUYỄN HẢI AN – TÒA DÂN SỰ, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Trong thực tiễn xét xử, nhiều trường hợp tranh chấp quyền sử dụng đất có nguồn gốc do cha mẹ để lại nhưng đã hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế xảy ra nhưng có những quan điểm giải quyết… Read more

Advertisements

PRAEDIALES SERVITUDES HAY LÀ QUYỀN HƯỞNG DỤNG ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN LIỀN KỀ THEO PHÁP LUẬT LA MÃ

27/06/2016 4. THỪA KẾ LÝ LUẬN CHUNG Xã hội, nhà nước và pháp luật nước ngoài 1

Lê Nguyễn Gia Thiện Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thị Thùy Linh Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Pháp luật La Mã thượng tôn và bảo vệ tuyệt đối quyền của chủ sở hữu đối với tài sản của mình[1]. Theo… Read more

CHIA TÀI SẢN CHUNG HAY BẮT ĐẦU LẠI THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN THỪA KẾ

12/04/2016 4. THỪA KẾ LDS - Tình huống thực tiễn TTDS - Quan điểm của Tòa án và về Tòa án 0

  TƯỞNG DUY LƯỢNG – Nguyên Phó Chánh án TANDTC Vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện được quy định tại BLDS năm 1995, khi BLDS năm 2005 thay thế BLDS năm 1995 thì vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vẫn tiếp tục được quy định, nhưng trên thực tế… Read more

BÀN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ QUYỀN THỪA KẾ QUA VIỆC GIẢI QUYẾT MỘT VỤ “TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ TÀI SẢN”

28/09/2015 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 1

NGUYỄN NHƯ BÍCH – Nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Tại mục II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã hướng dẫn tương đối cụ thể về áp dụng quy định của pháp luật về thừa kế trong việc xác định thời hiệu khởi kiện về… Read more

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUYỀN THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

25/11/2012 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 3

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO & LỤC THANH THỦY, Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC Thừa kế là một chế định quan trọng trong pháp luật dân sự Việt Nam, có ý nghĩa rất lớn trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thừa kế. Từ Cách mạng tháng Tám… Read more

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN THỪA KẾ

22/07/2012 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 0

PHƯƠNG DUNG – HÀ GIANG I/ Khái niệm quyền thừa kế Người có quyền thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam là công dân, tổ chức. Quyền thừa kế thuộc về cá nhân được thể hiện theo hai chủ thể nhất định, đó là chủ thể để lại tài sản (quyền của… Read more

THỰC TIỄN THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ: VỢ CHỒNG LẬP DI CHÚC CHUNG, NHIỀU RẮC RỐI

28/05/2012 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 0

HOÀNG YẾN Việc vợ chồng cùng lập di chúc chung ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, xung quanh chuyện này, thực tế đã nảy sinh nhiều vướng mắc pháp lý chưa có hướng gỡ… BLDS cho phép vợ chồng được lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung. Vợ, chồng có thể sửa… Read more

THỰC TIỄN THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ: MỘT PHẦN DI SẢN HẾT THỜI HIỆU KHỞI KIỆN, XỬ SAO?

15/03/2012 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 7

LS. NGUYỄN HỒNG HÀ – Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa Nhiều tòa án địa phương đã đề nghị TAND Tối cao có văn bản hướng dẫn chính thức nhưng chính TAND Tối cao cũng thấy lúng túng. Giải quyết tranh chấp di sản thừa kế, các tòa đã gặp nhiều trường hợp mà một… Read more

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ DI SẢN THỪA KẾ?

12/02/2012 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 0

NGUYỄN THANH HẢI – Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội Một trong những di sản là đối tượng tranh chấp nhiều về thừa kế đó là “quyền sử dụng đất”. Vì quyền sử dụng đất được xem là loại di sản mới và đặc biệt hơn so với các loại di sản… Read more

“DI TẶNG” THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 671 BỘ LUẬT DÂN SỰ

17/04/2011 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 2

THS. VŨ THỊ LAN HƯƠNG – Bộ môn Luật, Đại học Lao động – xã hội 1. Điều kiện để được nhận di tặng Điều 671 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định về di tặng: “1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho… Read more

GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005: DI CHÚC CHUNG CỦA VỢ CHỒNG CÓ HIỆU LỰC KHI NÀO

23/12/2010 4. THỪA KẾ SỬA ĐỔI BLDS 2005 2

QUANG THÀNH Qua 5 năm thực hiện, Bộ luật dân sự (BLDS) đã phát huy hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội, góp phần cũng cố và bảo vệ các quyền dân sự cơ bản của công dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các quan hệ kinh tế và… Read more