SỔ TAY HƯỚNG DẪN THẨM PHÁN VÀ THƯ KÝ TÒA ÁN TẠI HOA KỲ TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN TỐ TỤNG

Kết quả hình ảnh cho Judicial Writing ManualTRUNG TÂM TƯ PHÁP LIÊN BANG (HOA KỲ) – DỰ ÁN USAID STAR-Plus (Dịch từ bản gốc tiếng Anh là Judicial Writing Manual)*

Lời nói đầu

Mối liên hệ giữa Tòa án và người dân được thể hiện bằng những gì được viết ra dưới dạng văn bản, đó là những văn bản tố tụng mà tòa án muốn trao đổi với các bên tranh tụng, luật sư, các tòa án khác và với người dân nói chung. Cho dù hiến định và luật định về thẩm quyền của tòa án là gì đi chăng nữa thì cuối cùng văn bản do tòa án viết ra vẫn là khởi nguồn và là thước đo thẩm quyền của tòa án.

Chính vì vậy, một quyết định chính xác của tòa án vẫn là chưa đủ – quyết định đó phải công bằng, hợp lý và dễ hiểu. Một phán quyết mà tòa đưa ra phải được giải thích, thuyết phục và làm cho cả thế giới hài lòng vì quyết định đó là quyết định đúng đắn và có cơ sở. Tòa án viết gì và viết như thế nào là những vấn đề quan trọng không kém so với những gì tòa án quyết định. Điều này không chỉ quan trọng đối với người đọc mà cả đối với người soạn thảo văn bản. Bởi vì đây là văn bản do chính tòa án viết ra thể hiện tư duy sâu xa của tòa án. Đúng như Ambrose Bierce đã nói trong tác phẩm Viết cho Đúng cách (Write It Right) của mình: “Soạn thảo văn bản đúng cách, về cơ bản, là sự hiện hữu hóa tư duy mạch lạc”

Nhằm phục vụ cho việc soạn thảo văn bản tư pháp, Trung tâm Tư pháp Liên bang đã soạn thảo cuốn sổ tay này. Đây không phải là một công bố chính thống về phương thức soạn thảo đúng cách – vốn là một nội dung đã được đề cập trong nhiều văn bản. Thực chất, đây là sự chắt lọc những kinh nghiệm và thể hiện quan điểm của một nhóm các thẩm phán có kinh nghiệm với sự hỗ trợ của một ban biên tập có chuyên môn. Cuốn sổ tay này không tiếp cận vấn đề soạn thảo một văn bản tố tụng đúng đắn cũng như sẽ không mô tả một cách chính xác về quy trình soạn thảo này giống như cách mà những người khác đã làm, bởi quy trình này là một quy trình mang đậm dấu ấn cá nhân của từng thẩm phán. Tuy nhiên, những quy tắc và nguyên tắc đã được mọi người cùng chấp nhận trong việc soạn thảo một văn bản tố tụng đúng đắn sẽ được thể hiện và được nêu trong tài liệu này.

Chúng tôi hy vọng rằng Cuốn sổ tay này sẽ có tác dụng đối với các thẩm phán và thư ký tòa án.

William W Schawarzer

Tiếp tục đọc

Advertisements

THÔNG TIN KHOA HỌC XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ LĨNH VỰC DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG

STT

SỐ CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

TẢI VỀ

1

Số 4-2009

Chuyên đề về pháp luật về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài

Tải về

2

Số 1-2009

Chuyên đề Pháp luật thi hành án Dân sự

Tải về

3

Số 5-2008

Chuyên đề Hệ thống Tòa án một số nước trên thế giới

Tải về

4

Số 2-2008

Chuyên đề  Tương trợ tư pháp

Tải về

5

Số 6-2007

Chuyên đề Phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

6

Số 5-2007

Chuyên đề Tội phạm sở hữu trí tuệ

Tải về

7

Số 3-2007

Chuyên đề Sở hữu trí tuệ

Tải về

8

Số 2-2007

Chuyên đề Giao dịch điện tử

Tải về

9

Số 1-2007

Chuyên đề  Về Tổ chức Thương mại thế giới

Tải về

10

Số 4-2006

Chuyên đề Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em

Tải về

11

Số 2+3-2004

Chuyên đề Thương mại điện tử

Tải về

12

Số 1-2004

Chuyên đề Về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tải về

13

Số 6-2003

Chuyên đề Về giải quyết tranh chấp thương mại trong hệ thống WTO

Tải về

14

Số 5-2003

Chuyên đề  Án lệ ở một số nước trên thế giới

Tải về

15

Số 2-2003

Chuyên đề  Luật phá sản một số nước

Tải về

16

Số 1-2003

Chuyên đề Tranh tụng ở một số nước

Tải về

17

Số 6-2002

Chuyên đề Bảo hộ sở hữu trí tuệ từ kinh nghiệm của một số nước

Tải về

18

Số 5-2002

Chuyên đề  Xây dựng Bộ luật Tố tụng dân sự

Tải về

19

Số 4-2002

Chuyên đề Pháp luật phá sản

Tải về

Sử dụng phần mềm đọc file PDF để tra cứu tài liệu. Bạn có thể tải phần mềm tại đây

CIVILLAWINFOR TỔNG HỢP TỪ NGUỒN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Sẽ được cập nhật >>>

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

TS. TRẦN THỊ HUỆ – Khoa Pháp luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội

Tài liệu dùng cho sinh viên tham khảo trong học tập, không sử dụng vào mục đích khác

1. Quy định của pháp luật về gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ và trách niệm của pháp nhân khi người của pháp nhân gây thiệt hại

B là công nhân vừa bị sa thải của công ty X, đến công ty đòi gặp giám đốc. Vì giám đốc đang tiếp khách, mặt khác, thấy B đang trong tình trạng say rượu nên A – bảo vệ công ty đã ngăn chặn không cho vào. B chửi bới, dùng những lời lẽ xúc phạm và cố tình xông vào công ty. Không kiềm chế nổi, A dùng dùi cui đánh túi bụi vào lưng B cho đến khi B ngã quy. Kết quả B bị trấn thương nặng.

– Hành vi của A có phải là phòng vệ chính đáng không?

Hành vi của A không được coi là phòng vệ chính đáng. Mặc dù B cố ý xông vào công ty trong tình trạng say, bị kích động mạnh nhưng hành vi của B không phải đang tấn công gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại ngay tức khắc. A có nhiệm vụ bảo vệ công ty nhưng việc A đánh B túi bụi cho đến khi B ngã quỵ không phải là hành vi chống trả lại một cách tương xứng với hành vi của B.

– B có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khoẻ không?

Mặc dù B cũng có lỗi xâm phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân cũng như công ty X (Điều 611 BLDS 2005) nhưng việc A gây thiệt hại cho B đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo hướng dẫn của Nghị quyết Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao số 03/2006/ NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 Hướng dẫn áp dụng một số quy định củaBLDS 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: có thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm; có hành vi đánh người trái pháp luật của A; A có lỗi; có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Vì vậy, B có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tiếp tục đọc

MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOAN 2004 – 2009 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CIVILLAWINFOR (Tổng hợp) 

A. NĂM 2009

1. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: LeXuanBa@ciem.org.vn


2. Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đời sống người lao động

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Ân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Email: president@ciem.org.vn


3. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và đối với môi trường Việt Nam vì sự phát triển bền vững

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS. Nguyễn Đình Tài, Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý và đào tạo
Email: Tai@ciem.org.vn

Tiếp tục đọc

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Nhận thức cơ bản về doanh thương quốc tế. Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài. Các lý thuyết kinh tế về ngoại thương, phát triển và đầu tư. Các tổ chức quốc tế. Hệ thống tiền tệ quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế. Các ảnh hưởng về tài chính. Lực lượng kinh tế xã hội. Những ảnh hưởng của địa hình, văn hóa-xã hội. Lực lượng pháp lý, lao động. Quyền lực cạnh tranh, phân phối. Đánh giá, phân tích thị trường. Marketing quốc tế. Thủ tục và thực hiện xuất nhập khẩu. Quản lý tài chính. Hệ thống sản xuất. Kế hoạch chiến lược và mô hình tổ chức. Kiểm soát và bố trí cán bộ nhân viên. Những xu hướng và phương hướng mới.

NXB LAO ĐỘNG XÃ HỘI
LOẠI FILE :PDF
SỐ TRANG:534
TÁC GIẢ :NGUYỄN THÀNH DANH

DOWNLOAD

hoặc: http://www.ziddu.com/download.php?uid=ZrKclpmoa7OelOKnYqqhkZSrX6udl5ms2

(Civillawinfor trích dẫn từ: ngoinhachung.net)

CÁC THÔNG TIN CHỌN LỌC VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN

1. Các vụ kiện và nghi vấn vi phạm Sở hữu trí tuệ

1.1. Vụ tranh chấp bản quyền phần mềm Web++
1. Toàn bộ thông tin về vụ kiện vi phạm bản quyền sản phẩm WEB++ đối với công ty TMS của Hanoi Software JSC
Sau khi xác nhận công ty Cổ phần Thương Mại Số (TMS) đã sử dụng trái phép code của phần mềm WEB++, Giám đốc Công ty cổ phần Phần Mềm Hà Nội cùng với trợ lý pháp lý của mình đã đứng ra xử lý vụ việc…

2. Toà án thụ lý thêm một vụ kiện vi phạm bản quyền phần mềmThế giới Vi tính (PC World)
Ngày 17/1/2007, tòa Kinh Tế, Tòa Án Nhân Dân TP.Hà Nội đã thụ lý một vụ kiện vi phạm bản quyền phần mềm. Nguyên đơn là công ty cổ phần Phần Mềm Hà Nội. Bị đơn là công ty cổ phần Thương Mại Số. Đây là vụ giải quyết bản quyền phần mềm thứ hai ở ViệtNam bằng con đường tòa án.

3. Công ty cổ phần phần mềm Hà Nội khởi kiện Công ty cổ phần Thương mại Số vi phạm bản quyềnBáo Giao thông Vận tải
Tháng 9-2006, Công ty Cổ phần Phần mềm Hà Nội phát hiện Công ty Cổ phần Thương Mại Số sử dụng trái phép mã gốc sản phẩm WEB++ (quản trị thông tin website) đổi tên và kinh doanh thu lợi trái phép

Tiếp tục đọc

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2007

1. Pháp luật cạnh tranh trong WTO và kinh nghiệm cho Việt Nam

Nguyễn Thanh Tú

Số 2

2. Địa vị nền kinh tế phi thị trường và tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá

Lưu Hương Ly

Số 2

3. Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng

Phạm Hoàng Giang

Tiếp tục đọc

GIÁO TRÌNH CÁC MÔN CHÍNH TRỊ, MÁC – LÊ NIN

1. GIÁO TRÌNH Triết học Mác – Lênin

Tác giả:  GS.TS.Nguyễn Ngọc Long, GS.TS. Nguyễn Hữu Vui

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo

Sơ lược:

Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian (khoảng từ thế kỷ VIII đến thế kỷ VI trước Công nguyên) tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, ấn Độ, Hy Lạp.

Đã có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về triết học, nhưng đều bao hàm những nội dung cơ bản giống nhau: Triết học nghiên cứu thế giới với tư cách là một chỉnh thể, tìm ra những quy luật chung nhất chi phối sự vận động của chỉnh thể đó nói chung, của xã hội loài người, của con người trong cuộc sống cộng đồng nói riêng và thể hiện nó một cách có hệ thống dưới dạng duy lý. Khái quát lại, có thể hiểu: Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới; về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy. Triết học ra đời từ thực tiễn, do nhu cầu của thực tiễn nó có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội

Từ lâu Triết học đã là môn học bắt buộc đối với sinh viên thuộc tất cả các ngành. Và đây là giáo trình chính thức được giảng dạy trong các trường Đại học và Cao Đẳng

TẢI NỘI DUNG GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở ĐÂY

2. GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tác giả:  PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ, ThS. Nguyễn Huy Tài

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành:    Trường ĐH Cần Thơ

Sơ lược:

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH. 

Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.

– ISBN: Chưa xác định

– Tài liệu tham khảo:
 – DƯƠNG THIỆU TỐNG. 2002. Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục và Tâm Lý. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.

 – GOMEZ K.A. and GOMEZ A.A. 1983. Statistical Procedures for Agricultural Research. Los Banos, the Philippines. 

– PAUL C.C. 2004. Methods in Behavioral Research (eighth edition). Mc Graw-Hill College. Mayfield Publishing Company. 

– NGUYỄN BẢO VỆ. 2003. Cẩm nang trình bày luận án tốt nghiệp. Khoa Nông Nghiệp, Trường Đại Học Cần Thơ. Cần Thơ

 – TRUNG NGUYÊN. 2005. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu (Cẩm nang hướng dẫn từng bước dành cho người bắt đầu). Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. Hà Nội.

 – VŨ CAO ĐÀM. 2003. Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (xuất bản lần thứ IX). Nhà xuất bản KH & KT. Hà Nội.

TẢI NỘI DUNG GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN  CỨU KHOA HỌC TẠI ĐÂY

3. GIÁO TRÌNH KINH TẾ – CHÍNH TRỊ MÁC –  LÊ NIN

Tác giả:  PGS.TS.Nguyễn Văn Hảo-PGS.TS.Nguyễn Đình Kháng-PGS.TS. Lê Danh Tốn

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo

Sơ lược:

Kinh tế chính trị ra đời và trở thành một môn khoa học độc lập vào thời kỳ hình thành của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. A. Môngcrêchiên – nhà kinh tế học người Pháp là người đầu tiên nêu ra danh từ “kinh tế chính trị” để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615.

Sau đó, C. Mác và Ph. ăngghen đã làm cuộc cách mạng sâu sắc nhất trong kinh tế chính trị trên tất cả các phương diện về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, nội dung, tính chất giai cấp… của kinh tế chính trị. Kinh tế chính trị do C. Mác và Ph. ăngghen sáng lập là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng, dựa vào phép biện chứng duy vật và đứng trên lập trường của giai cấp công nhân để xem xét các hiện tượng và quá trình kinh tế của xã hội tư bản. CMác, Ph. ăngghen và V.I. Lênin đã thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại trong kinh tế chính trị học. Kinh tế chính trị Mác – Lênin là lý luận sắc bén của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản.

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin dành cho các khối ngành không chuyên cung cấp cho độc giả một cái nhìn cụ thể, tổng quát nhất về các vần đề kinh tế chính trị theo quan điểm của Mác và Ăngghen

TẢI GIÁO TRÌNH KINH TẾ – CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN TẠI ĐÂY

4. GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Tác giả:  GS.TS.Đỗ Nguyên Phương, TS. Nguyễn Viết Thông

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo

Sơ lược:

Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế học chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu, áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu.

Giáo trình gồm mười hai chương đã trình bày khá chi tiết về Chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.

TẢI GIÁO TRÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Ở ĐÂY

5. GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG

Tác giả:  PGS.NGND.Lê Mậu Hãn, PGS.TS.Trình Mưu, GS.TS. Mạch Quang Thắng

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo

Sơ lược:

Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba bộ phận hợp thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế học chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành một học thuyết khoa học và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường cho cách mạng xã hội chủ nghĩa giải phóng nhân loại khỏi chế độ tư hữu, áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu.

Giáo trình gồm mười hai chương đã trình bày khá chi tiết về Chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề liên quan.

TẢI GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG Ở ĐÂY

5. GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tác giả:  PGS, TS. Mạch Quang Thắng

Chuyên ngành: Giáo trình dùng chung bậc đại học

–  Nguồn phát hành: Bộ giáo dục và đào tạo

Sơ lược:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh và đã quyết định ghi vào Cương lĩnh và Điều lệ của mình: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Vì vậy, nghiên cứu, học tập một cách có hệ thống môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong cán bộ, đảng viên, nhất là học sinh, sinh viên thuộc hệ thống nhà trường của cả nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng.Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu đó.

Giáo trình được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng như tất cả những độc giả quan tâm.

TẢI GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  Ở ĐÂY

KỶ YẾU HỘI THẢO XUẤT BẢN BẰNG TIẾNG VIỆT CỦA NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP

Năm 2005

1. Kỷ yếu hội thảo: Khía cạnh pháp lý của vấn đề bảo tồn đa dạng văn hóa, 11/2005, 234tr.

2. Dự thảo Luật công chứng Việt Nam, 11/2005, 38tr.

3. Dự thảo Luật Điện ảnh, 09/2005, 34tr.

4. Dự thảo Luật doanh nghiệp thống nhất và Luật đầu tư chung, 08/2005, 90tr.

5. Tham luật hội thảo: Một số vấn đề thực tiễn về quan hệ nhân thân và tài sản trong tư

pháp quốc tế, 05/2005, 188tr.

6. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại sửa đổi, 04/2005, 44tr.

7. Dự thảo Nghị định thi hành luật cạnh tranh, 03/2005, 66tr.

8. Tham luận hội thảo: Đạo đức nghề thẩm phán và vai trò của hội đồng thẩm phán tối cao Pháp, 20/02/2005, 110 tr.

9. Pháp lệnh đăng ký giao dịch bảo đảm và tin học hóa hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm, 01/2005, 84tr.

10. Hội thảo Quy chế nghề công chứng và phương hướng xây dựng pháp lệnh công chứng Việt Nam, 01/2005, 32tr.

Năm 2004

11. Tham luận Hội thảo, Kỷ niệm hai trăm năm Bộ luật dân sự Pháp, 3-5/11/2004, 177tr.

12. Pháp luật về hội, 11/2004, 39tr.

13. Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, 11/2004, 55tr.

14. Pháp luật và thực tiễn chống bán phá giá tại Liên minh Châu Âu, 64tr., 9-10/09/2004

15. Các tập đoàn kinh tế lớn, 28-29/09/2004, 45tr.

16. Quy chế độc lập và cơ chế trách nhiệm của thẩm phán, 09/2004, 77tr.

17. Bộ luật dân sự sửa đổi, 08/2004, 153tr.

18. Dự thảo Pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và khám nghiệm tử thi, 25-26/06/2004, 85tr.

19. Giám định pháp y tâm thần, 22-23/06/2004, 35tr.

20. Luật thương mại (sửa đổi), 06/2004, 78tr.

21. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2003, 04/5004, 30tr.

Năm 2003

22. Hội thảo Tin học hóa ngành tư pháp

23. Bộ luật dân sự sửa đổi, 08/2003, 85tr.

24. Hội thảo Pháp lệnh thi hành án dân sự, 07/2003, 45tr.

25. Luật doanh nghiệp nhà nước, 07/2003, 50tr.

26. Pháp luật về giám định tư pháp, 06/2003, 56tr.

Năm 2002

27. Pháp luật về giám định tư pháp, 06/2002, 50tr.

28. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự VN, 10/2002, 60tr.

CÁC BẠN TÌM ĐỌC CÁC TẬP KỶ YẾU TRÊN TẠI THƯ VIỆN NHÀ PHÁP LUẬT VIỆT – PHÁP 87 – NGUYỄN CHÍ THANH – HÀ NÔI (NẰM TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI)

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ HỢP ĐỒNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH

1 Sự phát triển của pháp luật hợp đồng: Từ nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng đến nguyên tắc công bằng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 10 . 28-31

2. Ký hợp đồng bảo đảm trên cơ sở vi phạm hợp đồng tín dụng có được công nhận?
Phan Văn / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2006/Số 14 . 26-27, 35

3. Sửa đổi Bộ luật Dân sự Việt Nam và vấn đề hoàn thiện chế định hợp đồng
Hà Thị Mai Hiên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 3 . 10-19

4. Hợp đồng hoán đổi lãi suất và ứng dụng của nó trong quản trị tài chính doanh nghiệp
Nguyễn Văn Thanh ;  Lê Huy Trọng / Tài chính ; 2005/Số 2 . 43-44

5. Một số ý kiến về chế định hợp đồng vay tài sản trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Trần Văn Biên / Nhà nước và pháp luật ; 2004/Số 09 . 50-57

6. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC Nhà quản lý ; 2006/Số 39 . 32-33, 64

7. Một số vấn đề về chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo Công ước Rome 19/6/1980 về Luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 11 . 70-74

8. Hợp đồng tương lai, giao dịch hợp đồng tương lai
Bùi Thanh Lam / Tài chính ; 2007/Số 3 . 45-47, 53

9. Hợp đồng quyền chọn và phương pháp hạch toán
Nguyễn Trung Lập / TC Kế toán ; 2007/Số 65 . 34-35

10. Ảnh hưởng của điều kiện hình thức hợp đồng đến hiệu lực hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 3 . 47-51

11. Về điều chỉnh nguy cơ không thực hiện hợp đồng trong Bộ luật dân sự
Đỗ Văn Đại / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 1 . 21-24

12. Hợp đồng lao động vô hiệu và giải pháp xử lý
Lê Thị Hoài Thu / TC Lao động và xã hội ; 2007/Số 313 . 32-34,45

13. Chọn luật áp dụng trong hợp đồng thương mại quốc tế theo công ước Rome 1980 về luật áp dụng đối với nghĩa vụ hợp đồng
Bùi Thị Thu / TC Luật học ; 2005/Số 1 . 53-58

14. Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao
/ Kinh tế và dự báo ; 2007/Số 6 . 52-53

15. Hợp đồng thương mại điện tử và thực trạng sử dụng trong doanh nghiệp Việt Nam
Phạm Duy Liên / Nghiên cứu kinh tế ; 2004/Số 317 . 63-71

16. Hội đồng mua bán tài sản
Vũ Thị Lan Anh / Pháp lý ; 2005/Số 4 . 11-12

17. Dùng hợp đồng kỳ hạn để bảo vệ giá cà phê
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 25/Kinh tế .

18. Sẽ có thêm hai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 37/Kinh tế .

19. Ban hành nghị định về chuyển giao công nghệ
/ Khoa học Công nghệ Môi trường ; 2005/Số 4/Sự kiện .

20. Ký bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước đóng tàu 53.000 DWT sang Anh
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 41/Kinh tế .

21. Hợp đồng: Thuật ngữ và khái niệm
Nguyễn Ngọc Khánh / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 8 . 38-43

22. Nghĩa vụ thuế đối với hợp đồng giao sau
Trọng Bảo / TC Thuế Nhà nước ; 2006/Số 30 . 6-7,9

23. Tính chất đền bù của hợp đồng dân sự
Bùi Đăng Hiếu / TC Luật học ; 2006/Số 11 . 19-23

24. Về hợp đồng mẫu trong cung ứng thương mại dịch vụ
Phan Thảo Nguyên / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 54-56

25. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trên thực tế
Nguyễn Ngọc Khánh / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 40-44

26. Những bất cập của điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong luật kinh doanh bảo hiểm
Phí Thị Quỳnh Nga / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 10 . 51-52

27. Những công cụ mới để nâng cao năng lực hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp
/ Tri thức và phát triển ; 2007/Số 4/XU THẾ, DỰ BÁO, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH: .

28. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện (2002-2006)
Minh Hoài / TC Cộng sản ; 2006/Số 20 . 54-59

29. Về giao dịch mua bán thông qua các hợp đồng tương lai
Nguyễn Văn Thành / Tài chính ; 2006/Số 9 . 32-34

30. Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Trần Vũ Hải / TC Luật học ; 2006/Số 7 . 8-13

31. Thời điểm chấp nhận chào hàng của hợp đồng mua bán trong thương mại
Nguyễn Quý Khuyến / TC Thương mại ; 2005/Số 20 . 27,31

32. Hợp đồng lớn – Trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Cơ khí Việt Nam ; 2006/Số 109 . 14-15

33. Hợp đồng lớn trách nhiệm cao
Tô Ngọc / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2006/Số 24 . 6-7

34. Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng
Phạm Hoàng Giang / Nghiên cứu Lập pháp ; 2007/Số 2 . 28-31

35. Hạch toán rủi ro thay đổi tỷ giá bằng hợp đồng quyền chọn
Nguyễn Phi Sơn / TC Kế toán ; 2006/Số 61 . 35-36

36. Hợp đồng EPC và tổng thầu Việt Nam
Bỳ Văn Tứ / TC xây dựng ; 2006/Số 10 . 4-7

37. Tìm hiểu khái niệm “Hợp đồng công ti” trong pháp luật cộng hòa Pháp
Lê Vệ Quốc / TC Luật học ; 2007/Số 2 . 66-71

38. Hợp đồng cầm cố hay thế chấp? Chuyển giao thực tế hay hình thức?
Phan Lãng / TC ngân hàng ; 2006/Số 13 . 16-17

39. Tp. Hồ Chí Minh – Nỗ lực tiêu thụ nông sản qua hợp đồng
Hồng Phúc / Thương nghiệp – Thị trường Việt Nam ; 2005/Số 7 . 25-26

40. Mượn tiền là hợp đồng vay tài sản không có lãi
Từ Văn Thiết / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 9 . 34, 40

41. Một số nội dung trong hợp đồng chuyển giao công nghệ
Lê Văn Hà / Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam ; 2005/Số 12 . 62-63

42. Các điều khoản độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 7 . 38-45

43. Về thực hiện chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
Lã Văn Lý / Quản lý nhà nước ; 2006/Số 11 . 28-31, 39

44. Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam
Bùi Ngọc Cường / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 5 . 47-53, 63

45. Một số điểm mới về hợp đồng trong Bộ Luật Dân sự 2005
Nguyễn Thị Thục / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 3 . 28-30

46. Nguyên tắc thiện ý trong thương lượng giao kết hợp đồng lao động
Phạm Thị Thúy Nga / Nhà nước và pháp luật ; 2007/Số 2 . 61-68

47. Bàn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Nguyễn Quang Quý / Dân chủ & Pháp luật ; 2005/Số 2 . 31-32

48. Chuyển giao công nghệ ở Malaixia: chính sách và hướng dẫn
/ Tri thức và phát triển ; 2006/Số 33/.

49. Ghi nhận doanh thu và phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng với hợp đồng mua lại hàng hóa
Đoàn Vân Anh / TC Kế toán ; 2004/Số 49 . 40-42

50. Luật cạnh tranh và những vấn đề về hợp đồng phân phối, tài trợ trong thương mại
Lê Nết ;  Nguyễn Anh Tuấn / Nghiên cứu Lập pháp ; 2006/Số 89 . 46-52

51. Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) với vấn đề cải cách pháp luật hợp đồng
Phạm Hữu Nghị / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 22-27

52. Vai trò của HTX trong hợp đồng tiêu thụ nông sản ở các tỉnh phía Nam
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 41/PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG .

53. Bàn về trách nhiệm của người ký kết hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
Đỗ Thị Kiều Phương ;  Nguyễn Hằng Hà / TC Nghiên cứu tài chính – kế toán ; 2007/Số 8 . 55-56, 61

54. Về “tính khó hiểu” của hợp đồng bảo hiểm và giải pháp để bảo hiểm nhân thọ tiếp cận người dân dễ hơn
Nguyễn Tiến Hùng / Phát triển kinh tế (TP HCM) ; 2006/Số 189 . 47-48

55. Cần hoàn thiện chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Phùng Trung Tập / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 28-35

56. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 4 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2006)
Minh Hoài / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 19 . 4-8

57. Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng sau 3 năm thực hiện Quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ (2002 – 2005)
Nguyễn Sinh Cúc / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2006/Số 6 . 5-8, 41 58. Đổi mới pháp luật hợp đồng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – những yêu cầu về mặt lý thuyết và thực tiễn
Đinh Thị Mai Phương / Nhà nước và pháp luật ; 2005/Số 4 . 49-53

59. Thực trạng và giải pháp xây dựng hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT hiện nay
Phạm Công Dân / Thông tin Khoa học kỹ thuật và kinh tế bưu điện ; 2005/Số 8 . 38-43

60. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với vi phạm hợp đồng khí chưa đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ
Dương Anh Sơn / Nhà nước và pháp luật ; 2006/Số 4 . 51-55, 69

61. Chủ tàu Việt Nam cần khẩn trương sửa đổi điều khoản về tổn thất chung trong các hợp đồng thuê tàu và vận đơn
Võ Nhật Thăng / Hàng hải Việt Nam ; 2005/Số 9 . 38-39

62. Bàn về nội dung hình thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng (theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTG, ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ)
Bảo Trung / TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn ; 2005/Số 3+4 . 12-14

63. Mô hình chuẩn trong tổ chức nghiên cứu ở khu vực công
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 19/Xu thế, dự báo, chiến lược, chính sách .

64. Thuê tư vấn nước ngoài làm xuất khẩu gỗ
/ Khoa học-Kỹ thuật -Kinh tế ; 2004/Số 33/Kinh tế .

65. Bàn về chuẩn mực kế toán thuê tài sản
Nguyễn Công Phương / Tài chính ; 2004/Số 11 . 24-25, 30

66. Công trình tổ hợp đồng Sin Quyền, Lào Cai bước ngoặt phát triển của Tổng công ty khoáng sản
Vũ Văn Lệ / Thông tin Khoa học công nghệ mỏ ; 2007/Số 1+2 . 37-38
/ Tri thức và phát triển ; 2004/Số 46/Tin ngắn .

67. Rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính
Hoàng Ngọc Tiến / Thị trường Tài chính Tiền tệ ; 2004/Số 18 . 27-29

68. Nông sản Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO
/ Nông thôn đổi mới ; 2006/Số 29/ĐƯỜNG LỐI – CHÍNH SÁCH .

69. Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 – Những điểm mới trong lĩnh vực vận chuyển hàng không
Lại Xuân Thanh / Hàng không Việt Nam ; 2006/Số 8 . 6-9

%d bloggers like this: