Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

john-beedle-pink-and-white-flowers-and-green-foliage-of-apple-malus-blossom-on-white-background

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật