BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM: CẨN TRỌNG KHI MUA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

LÊ NGA TAND Tối cao tại TPHCM ngày 5.12.2008 mở phiên xử phúc thẩm vụ tranh chấp tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Dù chỉ là một trường hợp cụ thể, nhưng qua đó cho thấy “thượng đế” thường luôn nắm đằng lưỡi. Vụ kiện giữa nguyên đơn là bà Huỳnh […]

TRANH CHẤP HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: 7 NGƯỜI CON KIỆN CHA GIÀ CHÍN TÁM TUỔI

QUỐC CƯỜNG – ĐỨC HẢI Dân trí – Một câu chuyện đau lòng có thật tại tỉnh Hà Giang: Bảy người con, 2 trai, 5 gái, đồng đứng đơn tố cáo cha đẻ. Riêng cô út thương cha không ký vào đơn, nhưng cho các anh chị mượn xe ôtô lên tỉnh kiện cha. Mâu […]

GIỚI THIỆU NHỮNG QUI ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA – Cục Thi hành án, Bộ Tư pháp (Civillawinfor Tổng hợp) Nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được thi hành trên thực tế. Hoạt động thi hành án […]

TỪNG BƯỚC THỂ CHẾ HÓA CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀO THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

NGUYỄN VĂN NGHĨA Để bảo đảm mọi bản án, quyết định của Toà án, Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, thể hiện tính tôn nghiêm của pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền Việt Nam […]

LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2008 VỚI NHIỀU QUI ĐỊNH MỚI THỰC HIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP, XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VIỆT NAM XHCN

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA – Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tư pháp nói chung và qúa trình giải quyết vụ án nói riêng. Bản án, quyết định của Toà án chỉ thực sự có giá trị khi được […]

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

THS. NGUYỄN VĂN NGHĨA Qua gần 15 năm (1993 – 2008), kể từ khi công tác thi hành án dân sự được bàn giao từ Toà án sang cơ quan của Chính phủ[1], các cơ quan thi hành án đã có nhiều nỗ lực, cố gắng quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách để […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: