BẠN SINH RA LÀ MỘT NGUYÊN BẢN, ĐỪNG CHẾT ĐI NHƯ MỘT BẢN SAO. (Khuyết danh)

NGHĨA VỤ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

THS. NGUYỄN THỊ KIM THOA – Khoa Luật kinh tế, Đại học Ngân hàng TP.HCM 1. Việc ghi nhận nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng của tổ chức hoạt động ngân hàng trong pháp luật một số nước theo hệ thống dân luật và thông luật Nghĩa vụ bảo mật thông tin khách […]

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOÃN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – NHỮNG BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ

 NGÔ XUÂN BÁCH & NGUYỄN THANH TÚ – Thẩm tra viên, Vụ GĐKT 2, TANDTC Khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì tổ chức, cá nhân được thi hành án có thể làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự thi hành án. Tuy nhiên, […]

TỪ CHỐI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ DƯỚI GÓC NHÌN CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

  BÙI THỊ HẰNG NGA – Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế – Luật Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Quyền SHTT nói chung đã từ lâu được coi là một dạng sở hữu tư nhân. Thông qua các văn bằng bảo hộ được cấp cho các đối tượng SHTT, […]

ĐẢM BẢO BÍ MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ KIM THOA – Giảng viên Khoa Luật kinh tế, Đại học Ngân hàng TPHCM BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015: “Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 4. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, […]

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

NGUYỄN THANH TÚ – NCS, Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển 1. Giới thiệu chung 1.1. Nhượng quyền thương mại (NQTM) là hoạt động thương mại phát triển với tốc độ cao trên thế giới hiện nay, được sử dụng trong hơn 60 lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ kinh doanh thực phẩm, […]

PHÁP LUẬT CẠNH TRANH TRONG WTO VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

NGUYỄN THANH TÚ Trong xu thế tự do hoá thương mại và toàn cầu hoá, các hàng rào thuế quan và phi thuế quan do chính phủ dựng lên đã và đang bị tháo bỏ. Nhưng các doanh nghiệp, thông qua các hành vi hạn chế cạnh tranh của mình, vẫn có thể thiết lập […]

CÁC BÀI VIẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT DÂN SỰ ĐĂNG TRÊN TẬP CHÍ NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP NĂM 2007

1. Pháp luật cạnh tranh trong WTO và kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Thanh Tú Số 2 2. Địa vị nền kinh tế phi thị trường và tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá Lưu Hương Ly Số 2 3. Vai trò của án […]

BẮT BUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH

THS. NGUYỄN THANH TÚ –  ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (NCS, Đại học Lund, Thụy Điển) 1. Giới thiệu chung 1.1. Mục đích chủ yếu của pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) là bảo hộ, khuyến khích và tạo động lực cho các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật thông […]

TRANH CHẤP MỸ – CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU VỀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

THS. NGUYỄN THANH TÚ – NCS Luật, Đại học Lund, Thụy Điển Mỹ và Cộng đồng Châu Âu (EC) là hai đối tác thương mại quốc tế lớn nhất hiện nay, đóng góp hơn 1/3 thương mại hàng hóa toàn cầu. Bởi vậy, các tranh chấp thương mại trước WTO thường liên quan đến Mỹ […]

HỌC LUẬT ĐỂ BIẾT LUẬT, HIỂU LUẬT, VẬN DỤNG LUẬT VÀ HOÀN THIỆN LUẬT :)
%d bloggers like this: