Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

thong-tin-phap-luat10.jpg

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/wp-content/uploads/2008/07/thong-tin-phap-luat10.jpg

Advertisements

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật
%d bloggers like this: