Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao (Khuyết danh)
Advertisements

wes-walker-ripe-apples-on-a-tree-at-the-apple-farm-anderson-valley-mendocino-california-usa

Gửi phản hồi

Học luật để biết luật, hiểu luật, vận dụng luật và hoàn thiện luật